Niniejsza strona internetowa została przygotowana przez ARP E -VEHICLES Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim przy ulicy Paryskiej 3.
     
Zawartość serwisu https://www.arpev.pl, wliczając w to elementy tekstowe i układ strony, jest własnością firmy ARP E -VEHICLES Sp. z o.o. oraz jest chroniona przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Powyższe ograniczenie nie dotyczy publicznie dostępnych informacji, elementów graficznych, znaków towarowych, symboli oraz nazw nie będących własnością ARP E -VEHICLES Sp. z o.o., a wykorzystanych tutaj zgodnie z obowiązującym prawem.

Każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu zobowiązana jest do przestrzegania prawa autorskiego. Kopiowanie dozwolone jest jedynie do użytku osobistego, w celach promocji niniejszego serwisu internetowego lub w kontaktach handlowych z ARP E -VEHICLES Sp. z o.o. .
     
Strona internetowa może zawierać lub odwoływać się do znaków handlowych ARP E -VEHICLES Sp. z o.o. lub innych podmiotów.
     
Informacje mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. ARP E -VEHICLES Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian, poprawek i udoskonalania bez powiadomienia.
     
Zawartość strony internetowej nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
     
ARP E -VEHICLES Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie serwisu lub wykorzystanie informacji tu zawartych, całkowitą odpowiedzialność ponosi użytkownik przeglądający witrynę.