01.10.2021

Pierwsza umowa na dostawę elektrycznego autobusu szkolnego podpisana.

30 września br. w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie została podpisana pierwsza umowa na dostawę elektrycznego autobusu szkolnego pomiędzy ARP E-Vehicles Spółka z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Mariusza Wdowczyka, a Gminą Platerów reprezentowaną przez Wójta Jerzego Garuckiego i Skarbnika Gminy Bożenę Bartoszewską.

Środki na zakup zeroemisyjnego autobusu pochodzą z programu „Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły”.

Tak więc już od nowego roku szkolnego, dzieci z gminy Platerów będą dojeżdżać do szkoły w komfortowych warunkach, nowoczesnym, ekologicznym i pięknym autobusem marki PILEA.

 

Poprzedniwróć do aktualności