27.04.2021

PILEA w Pszczynie, Bielsko-Białej i Świerkańcu!

W ubiegłym tygodniu Pilea dotarła do Pszczyny, Bielska – Białej i Świerklańca.

Dziękujemy za spotkanie włodarzom miasta Panu Burmistrzowi Pszczyny Dariuszowi Skrobolowi oraz Pani Zastępczyni Burmistrza Barbarze Sopot-Zembok.

W Bielsku – Białej przedstawiciele ARP E – Vehicles spotkali się z przedstawicielami Komunikacji Beskidzkiej S.A.:
Panem Markiem Małachałą – Prezesem Zarządu
Panem Pawłem Sadzą – Wiceprezesem Zarządu
Panem Andrzejem Kowolem – Dyrektorem ds. administracyjno-prawnych
Panem Andrzejem Suszem – Dyrektorem ds. technicznych
oraz przedstawicielami Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego:
Panem Radosławem Ostałkiewiczem – Przewodniczącym Zarządu
Panem Bogusławem Jakubiec – Przewodniczącym Zgromadzenia
Panem Sewerynem Kobielą – Dyrektorem Biura

Ostatnim punktem zeszłotygodniowej trasy był Świerklaniec i spotkanie z Panem Henrykem Szudym Prezesem PKM Świerklaniec oraz Panem Stanisławem Paksem Wiceprezesem PKM Świerklaniec.

Poprzedniwróć do aktualności