02.08.2022

Zmiany w Zarządzie spółki

W poniedziałek 25.07.2022 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Piotr Śladowskiego na Członka Zarządu ARP e-Vehicles, który wcześniej pełnił w spółce funkcję Prokurenta i Dyrektora ds. Rozwoju, natomiast w dniu 27.07.2022 roku Pan Mariusz Wdowczyk został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu.

Poprzedniwróć do aktualności