21.06.2024

Konferencja na temat Elektromobilności i Paliw Alternatywnych w Polsce

Prezes, Piotr Śladowski, wziął udział w Konferencji na temat Elektromobilności i Paliw Alternatywnych w Polsce do 2030 roku, którą współorganizował Instytut Energetyki - Państwowy Instytut BadawczyWydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Elektromobilność niezmiennie stanowi jeden z najważniejszych globalnych megatrendów, a dekarbonizacja oraz zwiększenie efektywności transportu są priorytetowymi obszarami rozwojowymi Unii Europejskiej. Rozwój rynku pojazdów zelektryfikowanych otwiera szereg możliwości, ale także stawia przed nami wyzwania, zmieniając dotychczasowy status quo nie tylko w sektorze transportu, ale również energetyki.

Podczas konferencji omówione zostały kluczowe aspekty rozwoju rynku elektromobilności i zastosowania paliw alternatywnych w transporcie, takie jak główne trendy, regulacje prawne, sytuacja rynkowa pojazdów, wyzwania związane z infrastrukturą ładowania oraz dobre praktyki wdrażania pojazdów zeroemisyjnych w transporcie publicznym.

Prezes, Piotr Śladowski, wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. "W Kierunku Dywersyfikacji Paliw i Napędów w Różnych Rodzajach Transportu", obok innych wybitnych ekspertów z branży, takich jak Szymon Byliński z Ministerstwo Klimatu i Środowiska, dr hab. inż. Andrzej Szałek z Toyota Central Europe czy Łukasz Kosobucki z Komunikacji Miejskiej Rybnik.

W swoim wystąpieniu Prezes Śladowski podkreślił znaczenie pozostawienia decyzji o przyszłości paliw w rękach rynku. Dążenie do innowacyjnego i niskoemisyjnego systemu transportu wymaga współpracy różnych sektorów oraz ścisłego monitorowania trendów i potrzeb społeczeństwa.

Piotr Śladowski ostrzegł również, że "Zmniejszanie emisji CO2 poprzez wynoszenie produkcji poza Unie Europejską lub import z Azji ekologicznych pojazdów doprowadzi do znaczącego ograniczenia naszej gospodarki."

Dziękujemy za możliwość udziału i podzielenia się wiedzą. Będziemy nadal aktywnie angażować się w inicjatywy wspierające rozwój elektromobilności i zrównoważonego transportu.

Poprzedniwróć do aktualności