ARP E -VEHICLES Sp. z o.o.

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny

ul. Raczkowskiego 8, 85-862 Bydgoszcz

Biuro zarządu, administracja, księgowość kadry

biuro@arpev.pl
+48 532 390 900

Serwis

serwis@arpev.pl
tel. +48 532 391 274

Zakupy, magazyn, logistyka dostaw

logistyka@arpev.pl

Sprzedaż i marketing

kontakt@arpev.pl
tel. +48 532 390 900

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000798943,

NIP 6392018422, REGON 384096850, wysokość kapitału zakładowego: 9.015.000 zł

Napisz do nas